Aleph logo SIBROL
Aleph logo Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | O systemie SIBROL   
Aleph logo Koniec sesji | Bazy | Komentarze | Pomoc
 
  
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie złożone  

Wyszukiwanie
Wpisz słowo lub frazę
Pole lub typ rekordu do wyszukiwania
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Baza do wyszukiwania
Wyczyść


Podpowiedzi wyszukiwania:

Opcja Wyszukiwanie proste dotyczy rekordów PROJEKTÓW, EKSPERTÓW, i JEDNOSTEK BADAWCZYCH.
W pierwszej kolejności należy wybrać z rozwijanej listy typ rekordów albo typ pola do wyszukiwania, następnie w polu Wpisz słowo lub frazę, wprowadzić tekst, którego szukamy.

Rekordy otrzymane w wyniku wyszykiwania są posortowane wg nazwisk kierowników prac.

Po wejściu do systemu SIBROL, domyślnie dostępna jest opcja Wyszukiwanie proste, do innych opcji
- Wyszukiwanie złożone i Przeglądaj należy przejść wybierając odpowienie połączenie w górnym Menu.

UWAGA:
Hint aby znaleźć rekordy zawierające części słowa, użyj znaku ? albo *. Na przykład, gen? wyszuka genetyka, genetyczny, gen, genotyp, itp. Inny przykład, ? ologia wyszuka antropologia, archeologia, psychologia, itp. Znak ? może być również używany do wyszukiwania różnych wariantów pisowni. Na przykład, alumi?m wyszuka zarówno Amerykańską pisownię, aluminum, jak i Brytyjską pisownię, aluminium.

Hint Jeżeli wybierzesz Tak dla "Słów sąsiadujących", możesz wpisać frazę biotechnologia roślin a system zrozumie, że szukasz rekordów zawierających słowo biotechnologia OBOK słowa roślin.

Hint Wpisane słowa zostaną znalezione niezależnie od wielkości liter. Na przykład, biotechnologia zostanie odnalezione w formie biotechnologia, Biotechnologia jak i BIOTECHNOLOGIA

Hint Możesz użyć operatorów logicznych AND i OR w wyszukiwaniu. Na przykład, możesz wpisać chwasty OR herbicydy) AND zwalczanie aby wyszukać rekordy zawierające chwasty lub herbicydy, razem ze słowem zwalczanie.